2007/Apr/05

เพลง: หวงเพราะห่วง
อัลบั้ม: ICE ไอซ์ ศรัณยู
ศิลปิน : ICE ไอซ์ ศรัณยู
ตื่นตอนเช้าฉันก็รีบโทรหาเธอ เธอไม่อยู่
ก็ไม่รู้ว่าเธอจะกลับมาเมื่อไหร่
ส่วนตัวฉันนั้นก็ไม่รู้ ว่าเธอออกไปไหน
แล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้คุยกับเธอ
* ก็ได้แต่นั่งคอย เธอทั้งวัน
จนฉันคิดมากไปกันใหญ่
ในใจก็กลัว กลัวว่าเธอจะเปลี่ยนใจ
เปลี่ยนจากฉันเป็นคนใหม่
เปลี่ยนไปไม่รักกัน
** ก็มันหวง...ที่หวงเพราะรักเธอนะคนดี
และฉันก็เข้าใจมันแบบนี้...ไม่รู้มันจะมากไปไหม
ก็มันหวง...ที่หวงเพราะรักเธอขึ้นทุกที
อยากให้เธอเข้าใจฉันในตอนนี้...
ว่ารัก...เธอ ชีวิตจะมีแต่เธอคนเดียว
ยิ่งเวลามันเดินผ่านไป ใจฉันยิ่งวุ่นวาย
ใจมันหาย ไม่รู้ว่าเธอไปเจอใคร
และตัวฉันก็ยังเฝ้าโทรหาเธอเรื่อยไป
แล้วเมื่อไหร่ตัวเธอจะกลับมา
( * / ** )
Hey! what's up my girl
Do u hear me ?
I wanna stand with u,
It makes me crazy
Do u know my girl ?
I'm just the entry
I'm not a man around u, baby...
( ** )
ชอบเพลงนี้หรือเปล่า อยากเอาใส่ไดอารี่ก็นี่เลย


Home

น้องเมย์
View full profile