2007/Mar/10

ฟ้ากาง - รวิ เดนท์
คงมีเพียงเรา เรากับขอบฟ้ากาง
มองดูท้องฟ้า ฟ้ากว้างไกลเหมือนใจเธอ
มองดูเมฆขาวพราวล่องไป หัวใจเก้อ
เธอมาวนเวียนไม่ไกล

เดินไปบนทราย ทรายก็คิดถึงเธอ
ใจมันละเมอ ว่ารักเธอนั้นเหนือใคร
จันทร์งามลูกโต ลอยเลื่อนโล้ โย้เกไป
อ่อนไหว ลึกลับใครไม่เกินเธอ

* ดังดวงดาว ดังตะวัน รักของเธอกว้างไกลใครจะรู้
อาจเกินฝันใฝ่ อาจไม่เหมือนใคร
อาจเกินใจก็เพียงใจ เปิดให้ให้ดวงใจ เรียนรู้

** คงมีเพียงเรา รักเธอเท่าแขนกาง
มองใจเธอกางเท่าฟ้าไกล ยิ่งไกล
ดึงใจเธอกาง เท่ากับทางรักเธอได้
ความหมายรักเธอนั้นยิ่งใหญ่


ชอบเพลงนี้หรือเปล่า อยากเอาใส่ไดอารี่ก็นี่เลย


Home

น้องเมย์
View full profile