2007/Feb/25

ฝากรัก - เป้ สีน้ำ

สายน้ำ น้ำไหลล่องโรย
สายลม ลมโชยโบยลิ่ว
สายฝน ฝนหล่นลมปลิว
ปลิวกระจาย เปียกกายเปียกใจ
สายน้ำ น้ำไหลแห้งโหย
สายลม ลมโชยอ่อนแรง
สายฝน ฝนแล้งลมแล้ง
ฝนแห้ง แห้งกายยังเปียกใจ
* ฝากสายน้ำไหล ถึงเธอ
ฝากลมบอกเธอ ฉันเหงา
ฝากฝนให้หล่น หล่นเบา - เบา
ฝากรักแนบเนา ข้างกายและใจ

( ซ้ำ * )

สายน้ำสายลม คือรัก
ด้วยรักฝากไป พร้อมฝน
ฝากไว้ฝากเคียงข้าง ใจคน
ฝากรักฉ่ำล้น ชื่นใจ

( ซ้ำ * )


ชอบเพลงนี้หรือเปล่า อยากเอาใส่ไดอารี่ก็นี่เลย


Home

น้องเมย์
View full profile