2007/Feb/21

รักเธอมากกว่า - แพท สุธาสินี
ต่างก็รักกัน ต่างก็รู้กัน ว่าความฝันมันเลือนลาง
เมื่อเราสองคนอยู่บนหนทางที่อาจจะตีบตัน
รอบร้าวที่เราต้องเจอ ไม่อยากจะรับรู้มัน
เป็นลางร้ายที่เตือนว่าสักวัน
จะหลีกมันอย่างไร
เพราะฉันเองก็รู้ว่ารักเธอมากกว่า
กว่าที่ตัวฉันจะยอมเปลี่ยนใจ
และฉันเองก็รู้ว่ารักนั้นยิ่งใหญ่
กว่าที่ใจฉันและเธอจะยอมเลิกรา
รอยร้าวที่เราต้องเจอไม่อยากจะรับรู้มัน
เป็นลางร้ายที่เตือนว่าสักวัน
จะหลีกมันอย่างไร
เพราะฉันเองก็รู้ว่ารักเธอมากกว่า
กว่าที่ตัวฉันจะยอมเปลี่ยนใจ
และฉันเองก็รู้ว่ารักนั้นยิ่งใหญ่
กว่าที่ใจฉันและเธอจะยอมเลิกรา
เพราะฉันเองก็รู้ว่ารักเธอมากกว่า
กว่าที่ตัวฉันจะยอมเปลี่ยนใจ
และฉันเองก็รู้ว่ารักนั้นยิ่งใหญ่
และจะมีไว้ให้เธอคนนี้ คนเดียว...


ชอบเพลงนี้หรือเปล่า อยากเอาใส่ไดอารี่ก็นี่เลย


Home

น้องเมย์
View full profile