2007/Jan/18

หลับทั้งน้ำตา - กรพินธุ์
เช้าวันหนึ่งถึงอีกวัน โลกของฉันยังคงว่างเปล่า
นับตั้งแต่ไม่มีเรา วันและคืนก็คอยทำร้าย
* วันที่เธอพูดคุย อยู่กับตัวเขา
ฉันก็อยู่กับเงาของความอ่อนไหว
คืนที่เธอมีเขา มีเขาเคียงข้างกาย
ฉันกอดตัวเองด้วยความปวดร้าว

** หลับทั้งน้ำตา เห็นก็แต่ภาพเธอ
กับคำที่ย้ำว่าเธอ จะไม่ไปรักใคร
หลับทั้งน้ำตา คิดถึงเธอมากมาย อ่อนแอร้องไห้ในใจ
กี่คืนที่พ้นไป หลับทั้งน้ำตา
เช้าที่ตื่นขึ้นอีกวัน หวังว่าฉันจะลืมทุกอย่าง
ไม่ว่าตื่นขึ้นกี่ครั้ง เธอก็ยังคงอยู่ในใจ
(ซ้ำ * , **)
หลับทั้งน้ำตา เห็นก็แต่ภาพเธอ
กับคำที่ย้ำว่าเธอ จะไม่ไปรักใคร
หลับทั้งน้ำตา คิดถึงเธอมากมาย อ่อนแอร้องไห้ในใจ
กี่คืนที่พ้นไป รู้ไหมว่ามีใคร หลับทั้งน้ำตา
รู้ไหมว่ามีใคร หลับทั้งน้ำตา


ชอบเพลงนี้หรือเปล่า อยากเอาใส่ไดอารี่ก็นี่เลย


Home

น้องเมย์
View full profile