2007/Jan/13

BELIEVE ( Ost. Love Phobia in Thai version )
ประกอบภาพยนตร์ ลิขิตรักมิเคยลืม

ใครที่เคยสบตา ใครที่ฉันเฝ้ารอ
ที่ทำให้โลกเปลี่ยน ให้ดีได้ทุกวัน
ใครคนที่ฉันเชื่อในทุกสิ่ง

เธอจะเดินกลับมา เพื่อบอกกับว่าฉันว่า ไป
ฉันไม่รั้งเธอ เพราะฉันเข้าใจ และเพราะรักเธอมากกว่านั้น
จะเชื่อฟังและยอมไม่มองหันไป ก็จะยอมเข้าใจเธอทั้งน้ำตา
ไม่อาจดึงเธอไว้ เมื่อเธอต้องไปไกลสุดฟ้า

อยากฝืนดวงชะตาแต่เข้าใจ
เพราะฉันรักเธอ
ยังจำเส้นแบ่งนั้น ที่ฉันให้สัญญา

จะไม่เข้าไป จะรอถึงเวลา ที่เธอพร้อมข้ามมาอีกครั้ง
ฉันจะทำอย่างไร เมื่อใจมันเริ่มสั่นไหว
ก็ฉันรู้ดี ว่าเธอต้องไป ในคราวนี้เป็นครั้งสุดท้าย
จะเชื่อฟังและยอมไม่มองหันไป ก็จะยอมเข้าใจเธอทั้งน้ำตา
ไม่อาจดึงเธอไว้ เมื่อเธอต้องไปไกลสุดฟ้า
อยากฝืนดวงชะตาแต่เข้าใจ
เพราะฉันรักเธอ
อยากกอดเธออีกครั้งเพื่อฟังเสียงใจ แต่ว่าเธอสั่งไว้ไม่ให้หันมา
ไม่อยากเจอวันนี้ที่เราต้องไกลกันสุดฟ้า
แต่ฝืนดวงชะตาไปไม่ได้
จะเชื่อฟังและยอมไม่มองหันไป ก็จะยอมเข้าใจเธอทั้งน้ำตา
ไม่อาจดึงเธอไว้ เมื่อเธอต้องไปไกลสุดฟ้า
อยากฝืนดวงชะตาแต่เข้าใจ
เพราะ..ฉันรักเธอชอบเพลงนี้หรือเปล่า อยากเอาใส่ไดอารี่ก็นี่เลย


Home

น้องเมย์
View full profile