2007/Jan/10

เส้นทางนี้ - เจี๊ยบ วรรธนา

หากความรักเป็นดังเส้นทางสายหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีความหมาย
แต่ฉันใช้มันมามากมายเต็มที เส้นทางจึงมีนิยาย

เส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางสายเก่า เก่าๆแต่มีความหมาย
เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางนิยาย ไม่มีวันตายนิรันดร์

ก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอ ออกเดินทางไปด้วยกัน
เส้นทางนี้ก็คงจะน่าเดิน หากมีเราเดินเคียงกัน

เส้นทางนี้จะมีเรื่องราวขึ้นใหม่ ยิ่งใหญ่และมีความหมาย
หากทางนี้มีเราร่วมเดินกันไป เป็นตัวเอกในนิยาย

ก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอ ออกเดินทางไปด้วยกัน
เส้นทางนี้ก็คงจะน่าเดิน หากมีเราเดินเคียงกัน

มันอาจจะเป็นทางไกล ไกลสุดขอบฟ้าสีคราม แต่เป็นทางดีงามสมใจ
ถ้าหากมีเราเดินไป ไกลสักเพียงไหนไม่หวั่น จะฝ่าฟันให้สุดเส้นทาง

ก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอ ออกเดินทางไปด้วยกัน
เส้นทางนี้ก็คงจะน่าเดิน หากมีเราเดินเคียงกัน

ก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอ ออกเดินทางไปด้วยกัน
เส้นทางนี้ก็คงจะน่าเดิน หากมีเราเดินเคียงกัน

เส้นทางนี้จะมีเรื่องราวขึ้นใหม่ ยิ่งใหญ่และมีความหมาย
หากทางนี้มีเราร่วมเดินกันไป เป็นตัวเอกในนิยาย


ชอบเพลงนี้หรือเปล่า อยากเอาใส่ไดอารี่ก็นี่เลย

Home

น้องเมย์
View full profile